Profesionální služby v oblasti vedení účetnictví

V současné době jsou informace tou nejcennější „surovinou“. Cílem vedení účetnictví je poskytnout včasnou, pravdivou a dostatečnou informaci o stavech majetku, závazků a kapitálu společnosti a jejich změnách, v potřebném rozsahu pro interní a externí uživatele.

Valerie Bučeková, jednatel